Naše společnost byla založena v roce 1993. V současné době poskytujeme služby zejména v oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství.

Pro naše klienty zpracováváme účetnictví včetně daňové evidence, zpracované výsledky dodáváme jednak ve standardní, zákonem požadované formě, dále též v elektronické podobě pro zpětné čerpání informací z účetní evidence. V naší společnosti používáme jeden z nejmodernějších informačních systémů pro vedení finančního účetnictví – Altus VARIO.

V oblasti daňového poradenství poskytujeme komplexní služby od konzultací ve všech oblastech daňové soustavy po zpracování veškerých druhů daňových přiznání. Standardně se zabýváme asistencí při zakládání nových subjektů, podnikovými kombinacemi, problémy toku investic a podobně. Na zvláštní žádost klientů provádíme nezávislé mimořádné hloubkové kontroly účetnictví s vysokým stupněm utajení. Samozřejmě projednáváme za naše klienty příslušné agendy se správci daní a ostatními institucemi. Při naší práci respektujeme absolutní diskrétnost a utajení všech průběžných i finálních informací.

Společnost MIVO s.r.o. je pojištěna na odpovědnost za případnou škodu vzniklou jako důsledek chyb, problémových a rizikových situací.